Nätverksåtkomst saknas
Drfr att kan jag inte precisera,lika bra p vriga men ntverket fr att Internet Protocol Version 6(TCP/IP v6 ntverkstkomst saknas. Rtt Windows 7.Var god hjlp mig ppna till tkomst fr IPv6 anslutning,jag hoppas att f fungera?Jag ska efter inbyggda webbkamera,jag har frskt spra efter som jag skulle installera men jag kunde inte lsa p engela drfr jag klarar inte av det.
November 11th, 2012 1:14am

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics